نخودفرنگي

Published May 28, 2008 by fruitoflove

نخودفرنگي جان سلام.تعجب نكن اين اسمي هست كه خاله دوردونه برات انتخاب كرده و با اين اسم صدات ميكنه.تازه اين عكس را هم براي ما فرستاده و ميگه نخود فرنگي اين شكليه! اگر بدوني چقدر دوستت داره و برات عروسكها و اسباب بازيهاي جورواجور خريده.

 

ديشب كه رفته بوديم دكتر،كلي ازت تعريف كرد و گفت كه حسابي توپل و شيطون شدي .الان هفته ۳۷ هستي و قراره زود زود بياي دنيا تا ببينيم جدي جدي شبيه اين نخودفرنگي قصه ما هستي يا نه !!!!بعد از دكتر هم رفتيم و وسايل بهداشتي برات خريديم كه وقتي امدي و خواستي حمام كني همه وسايلت اماده باشه

  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: