ازمايش و واكسن

Published June 29, 2008 by fruitoflove

از روز تولدت تا امروز كه ۱۸روز ميشه . اتفاقاي زيادي برات افتاده. ولي من نتونستم بيام و برات بنويسم ولي الان تا جايي كه يادمه برات ثبت ميكنم كه بعد ممكنه يادم بره.

روز اول توي بيمارستان از پاشنه پات خون گرفتند تا ببينند گروه خونيت چيه؟ معلوم شد گروه خونه  آ  + هستي  . و بعد از دو روز هم باز از پات خون گرفتند براي ازمايش تيروييد. يه روز هم با بابايي رفتي بيمارستان و واكسن زدي .اون روز اينقدر گريه كرده بودي كه بابا هول شده بود باهات چي كار كنه دست تنها . و ادامه اونروز هم تو مثل يه ني ني مظلوم تو بغل من نا ارومي كردي و تب داشتي

چند بار هم با من بيرون رفتي تو اين چند روز كه كلي با هم كيف كرديم جوجه كوچولو.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: