اولين پست سال جديد

Published April 13, 2009 by fruitoflove

دوباره یه غیبت طولانی!!گاهی اتفاقات هرچند هم به ما ربط نداشته باشند باعث ناراحتی و دلخوری میشند.توی این مدت هم که نیومدم اینجا مواردی پیش امده بود که هر چند تاثیری تو زندگی ما نداشت ولی از نظر روحی خیلی ناراحتم کرده بود. و نمیخواستم با اون حال و هوا چیزی بنویسم.

 امسال عید مزیتی که داشت این بود که سال تحویل جمعه بود و تونستیم سه تایی در کنار هم باشیم. از قبل ازسال تحویل هم با خانواده ام داشتیم چت میکردیم و سال تحویل را اینجوری با هم سپری کردیم.دید و بازدید و به قول بچه ها عیدبازی هم که نداشتیم و طبعا سیزده به در هم نداشتیم گرچه ایران هم که بودم از روز سیزده به در بیرون رفتن خوشم نمیومد .یه جورایی هم ناراحتی تموام شدن حال و هوای عید را داشتم و هم از شلوغی و سروصدا و جمعیت خوشم نمیومد.

 چند روزی هم هست که خونه ما تبدیل شده به بیمارستان !من و سامی و بابایی هر سه سرماخوردیم شدید .و با این حساب وقتی برای من نمیمونه تا بیام اینجا و اپ کنم.همین که سامی منت سرمون بزاره و بخوابه ،منم فرصت استراحت پیدا میکنم .از وقتی هم چهادست و پا میره همیشه مشغولیم یا مشغول کارهای روزمره یا مشغول دنبال کردن وروجک. به همه جا باید سرک بکشه. و همه چیز را تست کنه.از سرامیک و فرش گرفته تا دمپایی روفرشی و کفش. با کمک در و دیوار می ایسته و چند قدم بر میداره ولی یه دفعه از خوشی جو گیر میشه و میخواد بدو اون هم بدون کمک که … ولی فکر نکنین درس عبرت میشه ها! نه هنوز گریه ها تمام نشده باز دست به دیوار بلند میشه .

 تازه الان یادم امد دیروز سامی ۱۰ماهگی را تمام کرد. چقدر زود سپری میشه روزها.عسلکم ،گل ناز مامان ۱۰ماهه شدنت مبارک .

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: