عکس

Published June 16, 2009 by fruitoflove

خواستم عکسهای تولد سامی را اپ کنم که با دیدن عکسها کلی حرص خوردم!ما خودمون فیلم گرفتیم و فقط چند تا عکس انداختیم که با وجود وول زدن و تکون خوردنهای سامی از خیر عکس گرفتن گذشتیم و به همون فیلم اکتفا کردیم ولی بعد که عمه و عموی سامی امدند اصرار داشتند عکس بگیرند . من هم از خدا خواسته قبول کردم .امروز که عکسها به دستم رسید دیدم ای دل غافل چی فکر میکردیم و چی دیدیم؟؟؟!!

از همه چیز و همه کسی عکس گرفتند به جز سامی و من و بابایی. تازه عکسهای هنری که انگار از پشت یه شیشه مه زده و غبارالود گرفته شده .ههههههههههه. این هم تجربه ایست برای بعدها…

بین عکسهایی که با زحمت زیاد از شازده گرفتیم البته به اتفاق مامی و بابایی! چندتایی بد نبود که میزارم اینجا .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: