Archives

All posts for the day August 5th, 2010

دوسال و يك ماه و سه هفته و سه روز

Published August 5, 2010 by fruitoflove

روزها و هفته ها پشت هم سپري ميشن بدون اين كه بدوني اين عمره كه با شتاب داره  روزها را  خوب و بد پشت سر ميزاره و ما را خواه يا ناخواه با خود ميكشه. روزهاي من و لحظه لحظه عمرم  داره با وجود سامي لبريز ميشه . كودكي كه به تازگي 25 ماهگي خودش را به پايان رسونده و در اوج لجبازي و شيطنت خاص سن خودش شيرين و خواستني هست. كودكي كه با تمام حرص دادنها و ترسوندنهاش با يه خنده تمام شادي دنيا را توي دل من و باباش مهمون ميكنه و بايه قطره اشكش تمام دنياي ما را به لرزه در مياره.

از قبل از به دنيا امدن سامي ترس داشتم از اينكه نكنه نتونم درست تربيتش كنم . نكنه رفتار اطرافيانش روش تاثير منفي بزاره! از همون موقع سعي كردم اطلاعاتم را با خوندن كتاب هاي موبوط به كودك و تربيتش بالا ببرم. ولي بعد از دنيا امدن و سامي و بهتر بگم بعد از شكل گرفتن شخصيت جوان و تازه رشدش فهميدم هيچ روانشناس و دكتر و كتابي نميتونه به اندازه يه مادر به شرايط روحي و رفتاري كودكش واقف باشه.

اين شد كه به جاي وادار كردن  سامي به زندگي كردن تو دنياي ادم بزرگها تصميم گرفتم خودم را تو دنياي كودكي اون سهيم كنم .اولين قدم هم تغيير تو ممنوعه ها و محدود شده ها بود. نميخواستم  براي هر كاري صدبار بكن  نكن بگم . عاشق بازي كردن با قابلمه  ها و قاشق و بشقاب بود و هرشب مجبور به يه تميزكاري و خونه تكوني اساسي بوديم از ريخت و پاش كردنهاش. از اشپزخونه و ظرف و ظروف پخش و پلا گرفته تا عروسكها و پازلها و لگو هاي زير دست وپا. اين بود كه براي بهتر زندگي كردن خودش هم بود يه سري قانون ايجاد شد . از جمله اينكه بعد از بازي بايد تمام وسايل را كمك كنه تا جمع كنيم و اگر كمك نكرد براي جمع وسايل بازي و عروسكها از بازي و داشتن اون وسيله يا اسباب بازي براي مدتي محروم ميشه. و در مقابل اگر كار مفيد و مثبتي انجام ميداد و كمك ميكرد جايزه داشت كه براي شرطي نشدن و عدم عادت به هديه قرار شد اين جايزه يه ستاره شبرنگ باشه كه  فرشته مهربون شب مياره و به شيشه اتاق ميچسبونه.

اين روش خيلي خوب جواب داد و شوق دريافت ستاره يا به قول خودش استار از كودك لجباز و زيركار در برو خونه ما يه كودك شاد ساخت كه موقع خسته شدن از بازي و اسباب بازيهاش اونها را با سرعت  توي سبد وسايلش ميزاره و بعد به دنبال يه شيطنت جديد ميره. جديدتري ورژن خرابكاري  وشيطنت هم نقاشي كشيدن روي بدن و در و ديوار هست . كه براي روبرو نشدن با ديوارهاي نقاشي شده به سبك كوبيسم ,يه بارچه سفيد كه داشتم را به ديوار زدم و قرار شد هنرنمايي و نقاشي به همون تابلو ديواري ختم بشه

براي مشكل بازي با قابلمه ها هم طبق يه قرار دوستانه و صلحانه بين مامان و پسر قرار شد كه همه ظرف و ظروف در دار پلاستيكي و وسايل بيخطر را توي يه كشو بزارم و هر وقت پسرك خواست با مامان توي اشپزخونه همكاري كنه فقط و فقط همون كشو مورد استفاده قرار بگيره. البته روزهاي اول يكي يه دونه خونه ما با تمام تلاش و با استفاده از قدرت اشك و جيغ و لرزوندن دل باباش سعي كرد از زير تمام اين قوانين در بره . ولي با توافقي كه با همسرم كرديم  كوتاه نيومديم و كم كم سامي هم با تغييرات و قوانين كنار امد. و الان ميشه گفت بهترين روزها را با هم داريم . ديگه از حرص خوردن و خسته شدن از خرابكاري و شلختگيهاي كوچولو خبري نيست  و براي سامي هم ديگه خبري از غر زدنهاي من  و مدام  گوشزد كردن و ياداوري ممنوعه ها و جمله تكراري نكن يا دست نزن  نيست.,

شايد در حال حاضر من در نظرش يه مامان سختگير و بي احساس جلوه كنم ولي به طور حتم روزي  مياد كه ميفهمه و متوجه ميشه كه تمام اين قانونها و سختگيريها بذري بوده كه براي اينده بهتر و شكل گرفتن بهتر شخصيتش ابياري ميشده روزي كه ديگه يه عضو كوچيك و حساس خانواده نيست و شده يكي از ستونهاي  تشكيل دهنده يك خانواده

بروژه  گرفتن از بامبرز هم  با موفقيت و كامل انجام شد و الان يكماهه كه اصلا بامبرز استفاده نكرده  و براي  دستشويي رفتن هم مشكلي نداريم. شايد تو پست بعدي كامل بنويسم چطور عادتش دادم تا يكماهه ترك كنه بامبرز را بدون خرابكاري البته.

 

Advertisements