شروعی دوباره

Published June 5, 2014 by fruitoflove

IMG_0392

روزها و ماهها و حتی سالها از اخرین نوشته ام گذشته…تو این همه مدت خیلی چیزها تغییر کرده …سامی قصه ما تا هفته اینده 6 ساله میشه…یه عضو جدید که قراره همبازی سامی باشه و تو قصه روزهای زندگی نقش برادر سامی را ایفا کنه به جمعمون اضافه شده…هانی کوچولوی هفت ماهه…
یکی از اخرین اتفاقات قشنگ زندگیمون جشن فارغ التحصیلی سامی از مقطع پیش دبستانی بود..روزی که قشنگترین و نابترین احساس را داشتم…حس غرور و افتخار و بالیدن به گلی که خودم پرورش دادم….و الان به عنوان بهترین و نمونه ترین دانش اموز سال انتخاب شده…تمام مدت جشن چشمهام خیس و نمناک بود و اشک شوق نوازشگر گونه هام

IMG_0538

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: